Historie

Christelijke Muziekvereniging De Bazuin Leerdam is 13 september 1923 opgericht. De derde muziekvereniging in de glasstad Leerdam. De eerste decennia werd opgetreden in een fanfarebezetting. De heer Y. Jacobs werd voorzitter en de bekende Leerdamse musicus G. Akkerman werd aangesteld als dirigent. Na de moeilijke eerste jaren werden vele concoursen bezocht en ‘thuis’ gaf men vele concerten en uitvoeringen. Zomers buiten in een tent en ’s winters in gebouw Tavenu.

Foto uit 1925. We zien zittend van links naar rechts: G. Huizer, P. Put, J. van Meeuwen, dirigent G. Akkerman, F. Huizer, D.C. Akkerman, H. van Hattum en J. Krouwel. Op de volgende rij staan: A. van der Haar, J.W. Bel, M. Bogerd, N.D. Clements, J. van Hattum, D. Huizer, Y. Jacobs, P.J. Straatman, A. van der Kolk, F. van de Hil, W. de Groot, D. Jacobs, J. Vermeulen en H. Leusink. Op de bovenste rij:. J. Hoenkamp, C.A. van Soest, L. van Delsen, J. Vermeulen, P. Meyers, H. Donga, J. van Santen en E. Sprong.

In 1943 verbood de Duitse bezetter verder te musiceren omdat De Bazuin vaderlandse liederen op het repertoire had. Na de oorlog werd de draad weer snel opgepakt. In 1948 vierde “De Bazuin” haar 25 jarige bestaan met een concours op het toenmalige L.S.V. terrein. In 1953 werd een drumband opgericht. Niemand kon toen nog vermoeden dat deze drumband zou uitgroeien naar het huidige Showkorps.

Vanaf de jaren ’70 volgenden de ontwikkelingen binnen De Bazuin zich snel op. De drumband van toen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld naar een zelfstandig korps. In de jaren ‘70 begon het korps, aangevuld met trompetten en bastrompetten, zich al een zekere naam te verwerven. In 1977 schakelde de fanfare over naar een brassband bezetting.

Door de groei van het tamboer- en trompetterkorps werd in 1979 met het jeugdkorps Jong Bazuin gestart. Direct na de oprichting beleefde JB een succesvolle periode. Bij concoursen werden diverse keren een eerste prijs met het hoogste aantal punten in de Jeugddivisie behaald.

In de jaren daarna werd met de komst van de nog steeds kenmerkende jachthoorns en de aanschaf van nieuwe uniformen de grote stap naar Showkorps gerealiseerd. Dit alles resulteerde in de jaren ’80 en 90 in eervolle deelnamen aan onder andere het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en de Nationale Taptoe van Breda.

Rond de eeuwwisseling moest het moeilijke besluit worden genomen om de brassband op te heffen. Leden die de vereniging in de naoorlogse jaren hadden opgebouwd verloren hiermee ‘hun’ brassband.

Recente jaren

Vanaf 2002 kon de vereniging met nieuwe energie gaan bouwen aan de toekomst. Het instrumentarium werd vernieuwd en uitgebreid. Ook werden er nieuwe gala-uniformen aangeschaft. Het Showkorps ontwikkelde een eigen geluid door de toevoeging van onder andere fluiten en baritons.

Ook de jeugd ontwikkelde zich snel vanaf de eeuwwisseling. Dankzij een succesvol project op Leerdamse basisscholen en in aansluiting daarop het Music Kids-programma is de jeugd flink in ledenaantal gegroeid. Daar plukt de vereniging al enkele jaren vruchten van.

In recente jaren mochten zowel het Showkorps als Jong Bazuin enkele eervolle optredens verzorgen. Zo mocht het Showkorps in september 2010 deelnemen aan de koninklijke parade tijdens Prinsjesdag. In de zomer van 2015 verzorgde het Showkorps de muzikale bijdrage tijdens de opening van de attractie Baron 1898 in de Efteling. Voor Jong Bazuin waren de optredens tijdens de militaire taptoe in Ahoy één van de hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Kalender